Arrangement & aktiviteter

Følgende arrangement og aktiviteter er planlagt for 2023:

AKTIVITET

TID

ANSVARLIG

BPM

31. mars – 2. april

Jaktprøveutvalget

Vintersamling, Vingelen

Avlyst

Aktivitetsutvalget

Mimrekveld

Mai

Styret

Drop-in trening

Vår / Sommer

Aktivitetsutvalget

Apportprøvekurs

Juni / Juli

Jaktprøveutvalget

Dressurkurs – unghund

Sommer

Aktivitetsutvalget

Utstilling / Sommersamling Savalen

21. – 23. juli

Aktivitets- og utstillingsutvalget

Ringtrening

 Tid kommer

Utstillingsutvalget

Føring av hund på skog

August

Jaktprøveutvalget

Høstsamling – føring av hund i fjellet

12. og 13. August

Aktivitetsutvalget

Sauerenhetsbevis

Sommer / Høst

Arve Løkken

Apportbevisprøver

Ifm. jaktprøver/utstilling

Dommerutvalget

Dalsbygdaprøva

2. og 3. september

Jaktprøveutvalget

Klubbmesterskapet

Oktober

Aktivitets- og jaktprøveutvalget

Julemøte

November

Styret

 

Aktivitetsplan ØFHK 2023