Referat fra styremøtet den 28. august 2023 finner du her: Referat styremøte 28. august