Årets hund

For å delta i konkurransen om Årets hund 2023 må du være medlem i klubben og hunden må ha deltatt på enten jaktprøve og/eller utstillingen til ØFHK.

Den enkelte må selv melde inn resultater for sin(e)  hund(er). Det er kun resultater som er oppnådd i 2023 som gjelder.

Den eller de som har dømt på noen av være arrangementer er også kvalifisert til å delta.

Frist for innsending av resultater er 10. desember.

 

Følgende resultater kan meldes inn:

 • Jaktprøver AK, UK, VK
 • Klubbmesterskapet
 • Ærespremie, skog
 • CK og CACIT i VK
 • Premiering i finale/semifinale
 • Premiering i høystatusløp finale/semifinale
 • Utstillingspremie på Savalen

 

Statutter:

Hunden(e) må være utstillingspremiert.

Hunden må ha deltatt på enten Dalsbygdaprøven, Bjørn Plassgårds minneløp og/eller utstillingen på Savalen.

Det gis 1 poeng for excellent/very good i ØFHK’s utstilling.

Jaktprøver UK:

 • 1. premie 5 poeng
 • 2. premie 3 poeng
 • 3. premie 2 poeng

Jaktprøver AK:

 • 1. premie 5 poeng
 • 2. premie 3 poeng
 • 3. premie 2 poeng

Jaktprøver VK:

 • 1. premie 5 poeng
 • 2. premie 4 poeng
 • 3. premie 3 poeng
 • 4. premie 2 poeng
 • 5. premie 2 poeng
 • 6. premie 1 poeng

For VK teller i tillegg følgende:

 • CK 3 poeng
 • Premiering i finale/semifinale hhv 3 og 2 poeng
 • CACIT 5 poeng

Klubbmesterskap:

 • 1. premie UK 1 poeng
 • 1. premie AK 1 poeng

Ærespremie skog 5 poeng

Premiering i høystatusløp finale/semifinale hhv 2 og 1 poeng

Ved lik poengsum vil alder være utslagsgivende – yngste hund går foran.

Slik melder du inn:

 • Påmelding pr e-post til Årets hund 2023
 • Beskriv resultatene iht listen over, tidspunkt for oppnådde resultater og hvor resultatene ble oppnådd
 • Skriv også hvilket arrangement du har deltatt på av Dalsbygdaprøven, Tolgaprøven og/eller utstillingen på Savalen