Årsmøte ØFHK 2023

31. jan. 2024 | Årsmøte, Nyheter

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 2023
Tid: Fredag 9. februar kl. 19.00
Sted: Eltron AS, Tylldalsveien 7, Tynset

Saker:
 Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling
 Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen
 Sak 3: Styrets årsberetning
 Sak 4: Revidert regnskap
 Sak 5: Innkomne saker
 Sak 6: Fastsettelse av kontingent
 Sak 7: Godkjenning av budsjett
 Sak 8: Valg

Se vedlagt fil for innkallelse og årsberetninger

Årsmøte ØFHK 2023

Etter årsmøte inviteres det til medlemsmøte med påfølgende felles bespisning 🙂