Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i ØFHK 14. juli 2020

23. jun. 2020 | Årsmøte, Nyheter

Sted: Eltron, Tynset

Tid: Tirsdag 14. juli kl 19.00

Årsmøtepapirer finner du her

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2: Valg av møteleder og sekretær

Sak 3: Valg av 2 representanter til underskriving av protokoll

Sak 4: Endring av tekst i § 3.4 i loven til ØFHK

Sak 5: Valg

Velkommen!

Styret