Innkalling til medlemsmøte 2022

30. jan. 2022 | Medlemmer

Det innkalles til medlemsmøte den 11. februar kl 20.00

Møtet avholdes umiddelbart etter at årsmøte er ferdig.

Medlemsmøte er åpent for alle medlemmer samtidig som det gis mulighet til å delta via Teams.
Om det er medlemmer som ønsker saker tatt opp på medlemsmøte er det fint om disse kan meldes tilbake til post@fuglehundklubben.no . Da kan vi få offentliggjort disse før møte.

På grunn av koronarestriksjoner er det ønskelig at de som ønsker å delta fysisk på møtet melder dette på SMS til mobil: 90129004.  For de som ønsker å delta via Teams, send en epost til af@eltron.no slik at vi kan sende Teamsinvitasjon til dere.

 

Saksliste finner du her: Innkalling til medlemsmøte

Hilsen Styret