Innmelding av saker til Fuglehundtinget 2022

18. jan. 2022 | Uncategorized

Valgkomiteen i Fuglehundklubbenes forbund (FKF) starter nå arbeidet med utarbeide en oversikt over hvilke styreposisjoner som blir ledige, samt andre posisjoner i FKF som det kan være aktuelt å besette. Så snart denne utredningen er ferdig fra valgkomiteen, vil den bli sendt ut til klubbene for behandling. 1. mars er fristen for både innsending av forslag på kandidater til styret i FKF samt også å sende inn forslag til saker for behandling på Fuglehundtinget 2022.

Det betyr at fristen for våre medlemmer for innsending av saker til ØFHK er den 15. februar. Sendes til  post@fuglehundklubben.