Aversjonsdressur på sau

28. mai. 2021 | Arrangement & Aktiviteter

Det er mulighet for aversjonsdressur av din hund på sau.

Sauerenhetsbevis oppnås etter endt prosess hos Arve Løkken på Alvdal.

Det koster 400 kr totalt. Arve har 50 dekar stort område.

Tidspunkt avtales direkte med Arve på tlf. 970 46 558.