Referat fra årsmøtet for 2022 den 10. februar 2023 finner du her: Protokoll signert årsmøte 2022