Referat fra Styremøte i ØFHK 02.03.2020

2. mar. 2020 | Styremøte

Referat fra Styremøte ØFHK 2020-03-02

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken, Tore Knudsen, Anne Mette Grue, Øyvind Streitlien, Arnfinn Frengstad og Jostein Østvang.

Forfall: Per Kristian Evensen,

Sak 1, Årsmøte 2020.

Ole Petter Hansæl – Synes årsmøte var veldig spesielt og han har gjort seg noen tanker på hva han vil bruke tida sin framover på. Han har funnet ut at han vil trekke seg som leder i ØFHK fra dags dato da han føler han ikke har tillit i styret.

Øyvind Streitlien trekker seg også som nestleder, men blir med i styret fram til ekstraordinært årsmøte er gjennomført.

Eventuelt

Det innkalles så raskt som mulig til nytt styremøte der leder fra valgkomiteen innkalles.

Referent:

Øyvind Streitlien