Referat fra Styremøte i ØFHK 11.03.2020

11. mar. 2020 | Styremøte

Referat fra Styremøte ØFHK 2020-03-11

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Arne Sandbakken, Tore Knudsen, Anne Mette Grue, Arnfinn Frengstad, Per Kristian Evensen, Øyvind Streitlien, Mari Anne Gym Berg,  Unni Irene Bakke og Jardar Kilsti Nordeng fra valgkomiteen

Forfall: Jostein Østvang

Sak 1: Invitasjon til valgkomiteen
Jardar har snakket med Jøran og valgkomiteen jobber med saken med ny leder og nestleder.
Styret må konstituere seg selv og fordele arbeidsoppgaver til nytt styre er valgt på ekstraordinært årsmøte.
Målsetting er å ha kandidater klare i løpet av April og innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Hvis styret har noen aktuelle kandidater sendes dette til Jøran som er leder i valgkomiteen.

Sak 1: Fordeling av arbeidsoppgaver 

Alle utvalgene består som 2019 inntil styret er komplett og konstituert.

Sak 2: Markeringsdekken
Strømsås Gård og hundepensjonat betaler kr. 3.000,- som sponsor for trykk på 50 dekken.
Anne Mette bestiller varmedekken til årets hund og dekken med trykk til vinner av ØFHK cup 2019.
Anne Mette kontakter vinner av ØFHK cupen 2019, Tor Taksgaard, for kontonummer slik at premien på kr. 7.500 ,- kan utbetales.

Sak 3: Innkjøp:
Per Kristian kjøper ny skriver som vi har klar til Tolga Prøven

Eventuelt:

Referent:
Øyvind Streitlien