Referat fra Styremøte i ØFHK 13.01.2020

13. jan. 2020 | Styremøte

Referat fra styremøte 2020-01-13

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Per Kristian Evensen, Øyvind Streitlien, Hege Hoel Bekkevoll, Tore Knudsen, Arnfinn Frengstad


Meldt forfall: Arne Sandbakken, Anne Mette Grue, Jostein Østvang

Agenda

Sak 1: Gjennomgang av forrige møtenotat

Referat gjennomgått og godkjent.

Sak 2: Årsmøte 2019
Dagsorden, revisjon, årsberetning fra alle utvalg, regnskap, budsjett og aktivitetsplan må være ferdig til å publiseres på hjemmesiden til 24. januar (3 uker før årsmøte).

Sak 3: Budsjett 2020,

NB! Viktig at alle går igjennom budsjettet for 2019. Alle oppfordres til å komme med forslag til endringer og nye aktiviteter for 2020.  ØFHK 35 år i 2020. Ønsker forslag tilsendt på mail ila søndag 12. januar. 

Sommertreff og utstillingshelg på Savalen er det naturlig stedet å ha en markering av ØFHKs 35 års jubileum.
Legger inn 25.000 i utgifter i budsjettet ifm. med jubileumshelga (mat, telt etc.)

Dalsbygdaprøva – kan det bli noen endrede kostnader ifm flytting av sekretariatet til Kølbua?
Ansv. Ole Petter hører med Anne Mette om dette.

Kostnader i lokalt dommerutvalg og utdanning av dommerkandidater må inn i budsjettet for 2020. Ansv. Ole Petter forspør  Marianne Steenland om disse kostnadene.

Noen tanker rundt 35-års jubileum: Jubileums genser, Preller gjennom 35 år, hundedekken, sitteunderlag (Hege førhører seg med pris på sitteunderlag med logo hos Rørostweed).

Sak4:  Treningshelg i Vingelen 14 – 16 februar. Info sak.

Leie skihytta i Vingelen og har trening på lørdag og søndag.  Marianne Steenland er forspurt om å være instruktør. Mulighet for overnatting i oppstuggu (plass til 14-16 personer).

Sak 5: Forvalting av småvilt med spes. fokus på rype og skogsfugl.

Foredrag med Jo Inge Breisjøberget, Taverna, 15. januar. Det blir muligheter for å stille spm etter foredraget.

Infosak, ønskelig at styret forbereder noen spørsmål.


Eventuelt

Neste styremøte; kommer innkallelse hvis vi trenger nytt styremøte før årsmøte.

Referent: Øyvind Streitlien