Referat fra Styremøte i ØFHK 19.05.2020

19. mai. 2020 | Styremøte

Referat fra Styremøte ØFHK 2020-05-19

Sted: Eltron kl. 19.00

Tilstede: Anne Mette Grue, Arnfinn Frengstad, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Mari Anne Gym Berg og Øyvind Streitlien. Jøran Meås og Jardar Kilsti Nordeng fra valgkomiteen.

Forfall: Jostein Østvang, Arne Sandbakken, Unni Irene Bakke

Sak 1: Orientering fra valgkomiteen ved Jøran

Har vært i kontakt med 10-15 personer, men ikke fått noen kandidater til vervene enda.
Har gått igjennom hele medlemslista for å finne kandidater men det er utfordrende.
Oppfordring til sittende styret å se på antall medlemmer i styret og legge dette fram til neste årsmøte.
Det ideelle hadde vært at noen i sittende styret hadde tatt på seg vervet som leder og nestleder fram til neste årsmøte.

Arnfinn er et godt forslag som leder og han vil ha litt betenkningstid på dette. Anne Mette er villig til å gå inn som nestleder.

Sak 2: Aktiviteter ut året  
Sommertreffet utgår, men utstillinga på Savalen skal gå som planlagt iht til regelverk for korona smitte. Arnfinn skal ha et møte med Ragnar i neste uke for planlegging av utstillinga.

Dalsbygdaprøva planlegges gjennomført med det til enhver tid gjeldende regelverk fra regjering/NKK ang. smittevern

Treningsterrenget på Alvdal Østfjell ønskes videreført. Anne Mette tar kontakt med Arve Løkken slik at ny kontrakt blir gjennomført.

Sak 3: Organisatorisk
Tore sjekker med Brønnøysund og sender inn endringer i styret når dette er klart.

Per Kristian hører med Ole Petter om han kan endre kontaktperson hos NKK.

Registrering av nye startrevolvere til Politiet må snart gjøres, men her skulle leder vært på plass først.

Vi bør se på mulighet til å leie lagerplass for utstyr som vi har (premier/dokumenter/salgsvarer/startrevolvere etc.)

Sak 4: Dressurkurs
Dressurkurs hos Strømsås Gård og hundepensjonat avsluttes 1. juni og det hadde vært ønskelig noen fra klubbens styret hadde vært der på avslutningen og presentert klubben. Anne Mette, Mari Anne og Jostein tar ansvar for dette. Gi deltakerne på dressurkurset et dekken og Preller’n.

Eventuelt:

Neste møte: 17. juni 18.00

Referent:
Øyvind Streitlien