Statskogs rypedoktor Jo Inge Breisjøberget besøker Nord-Østerdalen!

7. jan. 2020 | Nyheter

Fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog har landets første doktorgrad i rypeforvaltning ved Høgskolen i Innlandet.

Jo Inge Breisjøberget vokste opp på Bjerkesmoen, like sør for Flisa i Hedmark. Han har røtter på Finnskogen og ble tidlig innlemmet i en jakt- og fangstkultur. Denne interessen har fulgt ham i hele hans utdanningsløp og yrkesaktive liv.

Han fullførte en master i skogbruk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Feltarbeidet ble utført på Varaldskogen og oppgaven omhandlet storfugl og dens bruk av kulturskog. Utdanningen førte ham inn i Statskog med ansvar for blant annet småviltforvaltning. Statskog var en av eierne av «Rypeforvaltningsprosjektet», og Jo Inge fikk derfor mulighet til å starte en nærings-ph.d. i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. Der har fullførte sin doktorgrad om forvaltning av jegere og ryper på statsgrunn.

Østerdal Fuglehundklubb ønsker forvaltere, grunneiere, jegere og øvrige interesserte velkommen til foredrag med Jo Inge Breisjøberget, onsdag 15. januar, kl. 19.00 på Taverna Alvdal.

Enkel servering og det blir muligheter til å stille spørsmål.

Velkommen!