Utstilling og Sommertreff

25. mai. 2020 | Sommertreff og Hundeutstilling

Utstilling på Savalen 18. juli vil gå som planlagt i henhold til gjeldende smittevernregler.
På grunn av korona situasjonen, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse sommertreffet i år.

Endringer i covid-19-forskriften vil til enhver tid gi endringer i hvordan man legger opp aktiviteter og arrangement.
Manual for utstillinger under koronapandemien